Batljan säljer av bestånd Ilija Batljan. Foto: SBB.

Batljan säljer av bestånd

Transaktion

13 december 2017

Nu avyttrar Samhällsbyggnadsbolaget ytterligare 10 000 kvadratmeter byggrätter för bostadsändamål i området till HSB.

 

I centrala Falun utvecklas området Born till en levande stadsdel med 1000 nya bostäder, samhällsservice och ett parkområde intill Faluån. Nu avyttrar Ilija Batljans Samhällsbyggnadsbolaget ytterligare 10 000 kvadratmeter byggrätter för bostadsändamål i området till HSB.

- Våra byggrätter i centrala lägen i region- och storstäder är likvida oavsett konjunkturläget, detta tack vare relativt lågt pris och hög attraktivitet. Affären ligger i linje med vårt arbete med byggrättsutveckling i attraktiva lägen där vi tillsammans med andra etablerade aktörer bygger både bostäder och samhällsservice, säger Krister Karlsson, vice vd Samhällsbyggnadsbolaget. Vi välkomnar HSB till detta spännande projekt i centrala delen av Falun.

- Inom ramen för HSB Dalarnas markförvärvsstrategi utvärderar vi ständigt attraktiva lägen i Dalarna. Efterfrågan och betalningsviljan tillsammans med det geografiska läget gör att vi nu beslutat oss för att delta i utvecklingen av området Born i Falun, säger Maria Engholm, vd HSB Dalarna.

- Falun är en av de orter vi ser som intressanta i vårt samarbete med HSB Dalarna och det är roligt att vi nu får chansen att bygga fler bostäder där genom detta förvärv, säger Ulf Kullén, regionchef Nord, HSB Projektpartner AB, som är HSBs nationella nyproduktionsbolag.

Tidigare har Riksbyggen förvärvat delar av området och en avsiktsförklaring har tecknats med Frösunda Omsorg om ett nytt vård- och omsorgsboende på platsen.

Detaljplanearbete pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2018/2019.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se