Batljan satsar på gröna obligationer
Foto: TT

Batljan satsar på gröna obligationer

Ekonomi

26 juni 2018

SBB har upprättar ett grönt ramverk för att framöver kunna emittera gröna obligationer.

 

SBB:s gröna ramverk är i linje med de så kallade Green Bond Principles som har tagits fram av organisationen International Capital Market Association (ICMA). SBB har beställt och fått en oberoende utvärdering från CICERO (Center for International Climate Research, Oslo) av det gröna ramverket och tillhörande styrdokument och rutiner för att bedöma den miljömässiga påverkan av projekten. 

– Vi har sedan starten haft affärsmässighet, långsiktighet och samhällsengagemang som våra ledstjärnor. Alla dessa dimensioner förenas i investeringar i hållbar utveckling. Nu tar vi ett nytt steg i vår satsning på hållbar utveckling genom att för första gången sätta upp ett ramverk för att kunna emittera gröna obligationer. SBB:s gröna ramverk grundar sig i behov att göra stora minskningar av koldioxidutsläpp genom energieffektiva byggnader, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Mot bakgrund av deras bedömning av projekttyper, styrdokument, mål och rapporteringsstandarder har SBBs gröna ramverk fått en ”Medium Green” bedömning av CICERO.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se