Batljan plockar in 750 miljoner
Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Batljan plockar in 750 miljoner

Ekonomi

23 januari 2018

Efter en lyckad emission vill nu SBB ta in pengar från nordiska investerare.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 750 miljoner med en löptid om 3 år på den nordiska obligationsmarknaden. Obligationslånet kommer att emitteras per 29 januari 2018.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 390 räntepunkter och har ett slutligt förfall den 29 januari 2021. Obligationslånet har ett rambelopp om en miljard. SBB kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden kommer att nyttjas för allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv och refinansiering av det obligationslån som förfaller i juni 2018.

– I och med denna kraftigt övertecknade emission så breddar vi vår nordiska investerarbas med nya investerare från både Norge och Finland, samtidigt som det är glädjande att vi även har fått förnyat förtroende från många av våra befintliga institutionella investerare. Emissionen medför också kraftigt sänkta finansieringskostnader då detta obligationslån har en väsentligt lägre ränta (mer än 235 räntepunkter) jämfört med den icke-säkerställda obligationen om 600 miljoner med förfall i juni 2018 samt den norska obligationen om 185 miljoner norska kronormed förfall i oktober 2018. På årsbasis motsvarar detta en besparing om cirka 22 miljoner med full effekt från oktober 2018. Skulle vi i jämförelsen också beakta den icke-säkerställda obligationen om 1,5 miljard med förfall i april 2020 då skulle den totala besparingen med full effekt från april 2020 landa på 52 miljoner, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

DNB och Nordea har agerat finansiella rådgivare i emissionen.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se