Batljan ordförande i JM:s valberedning Ilija Batljan blir ordförande i JM:s valberedning inför årsstämman den 31 mars 2022.

Batljan ordförande i JM:s valberedning

Personnytt

22 september 2021

Nu har JM:s valberedning utsetts. Orförande blir SBB:s VD Ilija Batljan.

Enligt den gällande instruktionen för valberedningen i JM AB ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2022 utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget per den 31 juli 2021, som önskar ingå i valberedningen.

Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot.

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

*SBB: Ilija Batljan

*AMF Försäkring & Fonder: Anders Oscarsson

*Swedbank Robur Fonder: Marianne Nilsson

*Länsförsäkringar Fondförvaltning AB: Johannes Wingborg samt Fredrik Persson, styrelseordförande i JM AB

Ovan angivna aktieägare representerar per den 31 juli 2021 tillsammans 41,61 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Ilija Batljan har valts till valberedningens ordförande.

Årsstämman i JM AB kommer att hållas torsdagen den 31 mars 2022 på bolagets huvudkontor i Solna. Aktieägare som önskar lämna förslag till JMs valberedning kan göra senast torsdagen den 23 december 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se