Batljan ny storägare i Tessin inför notering – Vi känner oss stolta och hedrade över att addera två så starka namn på ägarlistan i Tessin, säger VD Jonas Björkman.

Batljan ny storägare i Tessin inför notering

Ekonomi

8 april 2021

Ilija Batljan och Sinchs grundare investerar i Tessin och blir nya storägare i bolaget inför dess noteringen på NASDAQ First North.

Tessin är en digital investeringsplattform för aktörer som vill placera kapital direkt i fastigheter. Bolaget bildades 2014 och förra året omsatta Tessin 37,3 miljoner samt redovisade en rörelseförlust på 14,7 miljoner.

Bolaget siktar nu på notering på NASDAQ First North, och det är mot den bakgrunden de nu aktuella affärerna genomförs.

Sinch-grundarna köper cirka sex procent genom det gemensamma bolaget Cantaloupe och Ilija Batljan förvärvar cirka fem procent.

Säljare av aktierna är tidigare storägaren Stronghold Invest.

Största ägare i Tessin förblir NFT Ventures som köper ytterligare sex procent och därmed ökar sitt innehav till 28 procent av aktierna.

Tessin gör även en riktad nyemission på 38 miljoner kronor inför noteringen. 45 procent av emissionen är redan tecknad. Investerarna är Cantaloupe, Stronghold Invest och Hans Runesten, huvudägare i Effnetplattformen och styrelseledamot i SBB. 

"Stolta och hedrade"

Att få Batljan och Sinchs grundare som ägare är en rejäl fjäder i hatten för Tessin.

– Vi känner oss stolta och hedrade över att addera två så starka namn på ägarlistan i Tessin. Samtidigt visar NFT att Tessin är en prioriterad investering och vi ser fram emot nästa strategiska steg i vår utveckling, säger Jonas Björkman, VD och medgrundare av Tessin och fortsätter:

– Det känns extra stimulerande att Ilija Batljan, huvudägare i Samhällsbyggnadsbolaget, väljer att investera i Tessin då hans stora erfarenhet och starka namn i fastighetsbranschen speglar de ambitioner vi har. Att vi också har fått med Cantaloupe som ägs av fyra av grundarna till Sinch, ett av de absolut mest snabbväxande börsbolagen under senare år känns inte bara hedrande utan validerar också vår tro på skalbarheten i affären.

"Möjlighet att bli ledande i Europa"

– Det känns naturligt för oss att fortsätta vara del av Tessins resa mot fortsatt utveckling av framtidens finansieringslösningar som riktar sig mot fastighetssektorn. NFT har varit med från början och jag är imponerad över den starka position bolaget byggt i Norden och ser en fortsatt stor potential i Tessins långsiktiga möjligheter att växa till att bli en ledande aktör i Europa. Tessin tillhör den nya generationens aktörer i finansbranschen där NFT sannolikt kan bidra med kompetens, erfarenhet och nätverk, säger Pär Roosvall, NFT Ventures.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se