Batljan ny storägare i SSM

Batljan ny storägare i SSM

Transaktion

24 februari 2020

SBB har via dotterbolag ingått avtal med Eurodevelopment AG om förvärv av 11 600 000 stamaktier i SSM.

.Detta motsvarar ett innehav om 29,55 procent av aktierna och rösterna i SSM per dagens datum.

Den totala köpeskillingen uppgår till 116 000 000 kronor. Tillträde till aktierna är villkorad av att extra bolagsstämma i SSM godkänner beslut avseende överlåtelse av projekten till Clear Real Estate Holding AB och godkännande av samarbetsavtal mellan SSM och Masugnen 1 Fastighets AB. Tillträdet till aktierna beräknas ske 16 mars 2020.

– SBB har en av Sveriges största byggrättsportföljer motsvarande 20 000 - 24 000 bostäder. Detta förvärv ger oss ytterligare exponering mot ett växande Stockholm, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se