Batljan noterar sin hybridobligation Ilija Batljan. Foto: SBB

Batljan noterar sin hybridobligation

Ekonomi

24 oktober 2017

I enlighet med villkoren för hybridobligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Ilija Batljan offentliggjorde den 22 och den 29 september 2017 en emission av ett hybridobligationslån med en evig löptid och med en ram om upp till 1 000 miljoner kronor. Per dagens datum har 700 miljoner kronor emitterats.

Exakt när den kommer att noteras är i dagsläget oklart.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se