Batljan miljardsäljer prestigefastighet Foto: DNB

Batljan miljardsäljer prestigefastighet

Transaktion

16 april 2019

Under 2017 köpte Ilija Batljan och SBB fastigheten för över fyra miljarder. Nu går den under klubban och tillför över en halv miljard i vinst till bolaget.

SBB har nu ingått avtal om försäljning av en kontorsfastighet i centrala Oslo till DNB Liv.

Försäljningen till ett överenskommet nettofastighetsvärde om 4 897 miljoner (NOK 4 487,5m) överstiger nettofastighetsvärdet i samband med SBB:s förvärv med cirka 515 miljoner (NOK 473m) beaktat samtliga transaktionskostnader (motsvarande en värdeuppgång på 12 procent under innehavstiden sedan mars 2017).

Fastigheten som har en total uthyrbar area om 49 000 kvadratmeter är fullt uthyrd till Norges största finansiella institution DNB Bank ASA fram till juni 2027, med årliga hyresintäkter på cirka 205 miljoner och ett driftnetto på cirka 194 miljoner.

I samband med försäljningen löser SBB befintlig senior och junior finansiering kopplat till fastigheten vilket på årsbasis minskar SBB:s finansiella kostnader med cirka 139 mkr. Genomsnittlig ränta för de lånen som löses i samband med affären är 4 procent.

– Försäljningen stärker SBB:s redan starka balansräkning ytterligare i vår resa mot en BBB-rating och vi ser fram emot kommande uppdateringar av vårt kreditbetyg. Vi hade gärna fortsatt att äga och utveckla Oslos attraktivaste kontorsfastighet mitt i Bjørvika men samtidigt känns det rätt att sälja till DNB Liv då banken har sitt huvudkontor i fastigheten, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Likviden från försäljningen tillsammans med den annonserade hybridobligationsemissionen kommer att användas till att refinansiera 3,4 mdkr säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter, skolor samt hyresrätter i Sverige. Detta är ett viktigt steg i SBB:s avsikt att aktivt förvalta sin portfölj så att balansen skiftas mer mot social infrastruktur (äldreomsorg, LSS-fastigheter och skolor) och hyresrätter med inriktning på målet att uppnå och behålla en BBB-rating.

Frånträde av fastigheten är planerat till 30 april 2019.

SBB:s rådgivare i transaktionen har varit DNB Næringsmegling AS och Advokatfirmaet Selmer AS.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se