Batljan köper tillbaka obligationer Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Batljan köper tillbaka obligationer

Ekonomi

5 mars 2018

Återköpspriset för obligationerna som SBB i Norden gav ut under förra året motsvarar 101,73 procent av obligationernas värde.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, moderbolag till SBB i Norden AB, meddelade i förra veckan att de återköpt obligationer till ett kvarvarande belopp om 65 miljoner kronor. Återköpet gäller icke säkerställda obligationer utgivna av dotterbolaget SBB i Norden AB med ett utestående nominellt belopp om 600 miljoner kronor.

Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3m plus 6,25 procent och förfaller i juni 2018. Återköpspriset för obligationerna motsvarar 101,73 procent av obligationernas kvarvarande utestående nominella belopp, vilket blir cirka 66 124 500 kronor.

Efter återköpet uppgår Bolagets innehav av ovan nämnda obligationer till ett kvarvarande nominellt belopp om SEK 110 000 000 .

– Vi fortsätter att fokusera på att konsolidera vår balansräkning och stärka bolagets finansiella position. Detta återköp är ett led i detta arbete, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se