Batljan köper SBB-aktier för 28 mkr Ilija Batljan fortsätter att köpa på sig aktier i SBB.

Batljan köper SBB-aktier för 28 mkr

Transaktion

24 januari 2022

Ilija Batljan utökar sitt innehav i SBB genom förvärv av aktier i bolaget för 28,2 miljoner kronor.

Ilija Batljan har den 21 januari genom bolaget Ilija Batljan Invest köpt 500 000 B-aktier i  SBB där han är VD, styrelseledamot och storägare.

Aktierna köptes till kursen 56,38 kronor per aktie, en affär på 28,2 miljoner kronor.

Affären gjordes på Nasdaq Stockholm.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se