Batljan köper nytt hyresbestånd Ilija Batljan, vd, SBB. Foto: SBB

Batljan köper nytt hyresbestånd

Transaktion

17 april 2018

Totalt omfattar köpet 9 800 kvadratmeter uthyrbar yta med en hyresintäkt om cirka 9,2 miljoner kronor.

 

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB utökar sitt bestånd i Falun genom förvärv av 158 hyreslägenheter av det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden AB.

Totalt omfattar köpet cirka 9 800 kvadratmeter uthyrbar yta med en hyresintäkt om cirka 9,2 miljoner kronor. Driftnettot uppgår till cirka 4,9 miljoner kronor.

Affären ligger i linje med SBBs affärsidé att äga och förvalta hyresbostäder och samhällsfastigheter i Nordiska tillväxtorter. Ett större innehav i Falun är en logisk komplettering av SBBs fastighetsbestånd då det ger stora skalfördelar med egen förvaltning.

Fastigheterna förvärvas är Lilla Näs 3:41, 3:42 och 3:43 i Hosjö, samt Korsnäs 2:13, 2:26, 7:1 och 8:1 i Korsnäs ur Kopparstadens befintliga fastighetsbestånd.

Tillträdet sker 1 juni.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se