Batljan köper bolag – storsatsar på förvaltning Ilija Batljan. Foto: SBB

Batljan köper bolag – storsatsar på förvaltning

Personnytt

27 mars 2018

SBB satsar på egen förvaltning genom att köpa upp ett förvaltningsbolag. Samtidigt tillsätts en ny chef.

 

SBB:s förvaltning har sedan bolagets grundande bedrivits inom bolaget Hestia Sambygg AB, vilket grundades och ägdes gemensamt av Ilija Batljan Invest AB och Investmentaktiebolaget Kybele.

Förvärvet sker genom att SBB förvärvar 49 procent av aktierna i Hestia Sambygg AB från Ilija Batljan Invest AB för 1 krona samt 51 procent av aktierna i Hestia Sambygg AB från Kybele för 20 miljoner plus kontrakterad ersättning för ekonomisk förvaltning inkluderande andra kvartalet 2018.

– SBB har efter snabb tillväxt etablerat en stark position, med fokus på konsolidering. Vi tar nu över en väl fungerande förvaltningsorganisation och bygger därmed upp denna kompetens och funktion internt i bolaget. Tillsammans med viktiga rekryteringar av Lars Thagesson och Jonny Göthberg bidrar detta till att bygga Nordens största aktör med fokus på samhällsfastigheter, menar Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Jonny Göthberg ersätter Stefan Björkqvist i rollen som förvaltningschef i samband med att förvaltningsorganisationen blir en del av SBB:s interna organisation. Peter Olausson är bostadschef och Karl-Erik Larsson är chef samhällsfastigheter. Huvudansvarig för förvaltning i koncernledningen är Lars Thagesson, vice vd och coo.

– Hestia tycker att det här är en riktigt bra affär för båda parter och alla anställda. Vi tackar SBB för det fina samarbetet vi haft och önskar lycka till i bolagets fortsatta utveckling, säger Gunnar Isaksson, vd, Hestia Fastighetsförvaltning AB.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se