Batljan i ny miljardaffär med Hemsö Ilija Batljan, vd på SBB. Foto: SBB

Batljan i ny miljardaffär med Hemsö

Transaktion

21 maj 2019

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden fortsätter att växa inom segmentet samhällsfastigheter. Nu köper de 14 fastigheter av Hemsö. 

Fastigheterna är lokaliserade i Stockholm och Västra Götaland och köpeskillingen uppgår till 1,2 miljarder kronor. 

Portföljen återfinns till 60% i Stockholm och hyresintäkterna generas till 94% från verksamheter som finansieras av offentliga medel varav 61% kommer direkt från stat, landsting eller kommun med tyngdpunkt på vård och utbildningslokaler. Den genomsnittliga kontraktslängden i portföljen är 6,8 år och hyresintäkten 79,7 mkr. Den totala uthyrningsbara ytan i portföljen är 56 000 kvadratmeter.

- Vi är nöjda att ha ingått denna affär med Hemsö, som vi tycker har ett fastighetsbestånd av hög kvalitet. Med förvärvet stärker vi vår position som Nordens ledande noterade aktör inom samhällsfastigheter samt stärker vår förvaltning i Stockholm och Västra Götalandsregionen, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBB tillträder fastigheterna 27 maj 2019.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se