Batljan får vänta på köpebesked Ilija Batljan, vd SBB. Foto: SBB

Batljan får vänta på köpebesked

Transaktion

5 oktober 2018

I går erbjöd SBB att köpa samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77. Nu samlas styrelsen för att se om de accepterar budet.

 

Ilija Batljans SBB lämnade under torsdagen ett offentligt uppköpserbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastigheter AB om att överlåta samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77 till SBB.

SBB har angett att en erbjudandehandling kommer att offentliggöras 6 november 2018. Vidare har SBB angett att acceptfristen förväntas avslutas omkring den 28 november 2018.

Styrelsen för Karlbergsvägen 77 kommer att utvärdera erbjudandet och återkomma med sin uppfattning om erbjudandet samt skälen för denna uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång.

Styrelsen har utsett JLL Capital Markets till finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson till legal rådgivare med anledning av Erbjudandet.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se