Batljan: ”Entra en i raden av affärer för SBB”

Batljan: ”Entra en i raden av affärer för SBB”

Transaktion

22 januari 2021

Igår inleddes acceptansperioden för SBB:s bud på Entra. Ilija Batljan vill tona ner budstriden där Castellums VD kallat SBB:s bud för ”en sifferlek”.

SBB:s nu formaliserade bud är 190 norska kronor per Entra-aktie, i enlighet med vad som kommunicerades dagen före julafton.

Det första budet från SBB var 165 norska kronor per aktie men det drogs tillbaka, innan SBB åter gav sig in i budstriden.

Det nu gällande budet består i 123,50 norska kronor i kontanter och 66,50 i nyemitterade stamaktier serie B. Acceptperioden löper till och med den 26 februari men kan förlängas som mest till den 1 april 2021.

”Mest attraktiva budet”

– Vi är övertygande om att vårt erbjudande utgör det mest attraktiva förslaget för Entras aktieägare givet den starka premien tillsammans med 65 procents utbetalning av vederlaget i kontanter och ett väldigt tillförlitligt aktievederlag vilket möjliggör för Entras aktieägare att fortsatt dra nytta av den framtida utvecklingen av en stark industriell sammanslagning. Sammanslagningen har en differentierad och tydlig industriell logik som kommer att gynna samtliga intressenter, säger SBB:s VD Ilija Batljan i en kommentar.

Den andra budgivaren, Castellum, har formaliserat ett bud på 186 norska kronor per aktie. Men VD Henrik Saxborn menar att detta bud inklusive synergier är värt över 200 norska kronor per aktie.

Acceptansptiden för Castellums bud inleddes den 8 januari och pågår till den 6 februari, med eventuell förlängning.

Batljan tonar ner budstriden

I en intervju för World in Property sa Henrik Saxborn att SBB:s bud ”bara är en sifferlek” och menar att värdet är osäkert, till skillnad från Castellums bud.

– Vi har tyvärr inga kommentarer på hur andra bolag agerar. Vi har lagt fram ett bud till alla aktieägare och ser fram emot deras svar genom att de lämnar in aktier i budet, säger Ilija Batljan på torsdagskvällen till World in Property.

Han vill tona ner budstriden:

– Trots att det kan se stort ut, så är detta för SBB ytterligare en i raden av affärer och vi ser fram emot att slutföra både den men också många andra affärer under 2021.

Entras styrelse granskar buden

Entras styrelse ska granska det inledda uppköpsbudet från SBB, liksom det från Castellum, innan man kommer med en rekommendation till sina aktieägare.

– Styrelsen kommer tillsammans med sina rådgivare att granska erbjudandet för att fullt ut förstå villkoren för SBB-erbjudandet innan en rekommendation ges till bolagets aktieägare. En sådan rekommendation kommer att ges senast den 19 februari, skriver Entra i ett pressmeddelande.

Balder och SEB handlar

Balder flaggade häromdagen upp sitt aktieägande i Entra till strax över 20 procent. Och SEB flaggade på onsdagen för ökat innehav till 5,6 procent i Entra – enligt Holdings gäller det ett förvaltningsregistrerat konto och det är oklart vem som är den egentliga ägaren.

SEB sålde tidigare i år merparten av sitt dåvarande ägande i Entra, cirka fem procent, med en mycket god vinst efter bara en månads innehav, enligt norska E24. Uppskattningsvis tjänade SEB 126,3 miljoner norska kronor på affären.

Av Jörgen Hallström

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se