Batljan emitterar ny miljardobligation

Batljan emitterar ny miljardobligation

Ekonomi

24 januari 2020

Emissionslikviden kommer att användas för allmänna verksamhetsändamål men företrädelsevis till att betala av på befintlig säkerställd skuld.

SBB har framgångsrikt emitterat en evig hybridobligation om EUR 500m på den europeiska kapitalmarknaden. Hybridobligationen har en löptid till första inlösen om 5,25 år med en fast kupong på 2,624%. Hybridobligationen var signifikant övertecknad (med mer än fem gånger den emitterade volymen). Hybridsobligationen kommer att emitteras per 30 januari 2020 och noteras på Euronext Dublin.

– Vi är stolta över att ha fått ett så varmt mottagande på den europeiska kapitalmarknaden efter att ha debuterat på emissionsmarknaden för hybridobligationer 2019. Transaktionen är en viktig milstolpe i vår resa mot en rating som är BBB+ och bygger på åtgärder som har tagits för att uppnå detta mål. Likviden från hybridobligation kommer att tillåta oss fokusera på att refinansiera utestående säkerställd skuld samt till investeringar i äldreboenden, LSS-fastigheter och skolor i Norden samt hyresrätter i Sverige, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

J.P. Morgan agerade Struktureringsrådgivare i transaktionen. Citi, Danske Bank, Deutsche Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se