Batljan  ”Vi ska fördubbla intäkterna från äldreboenden”

Batljan ”Vi ska fördubbla intäkterna från äldreboenden”

Ekonomi

4 november 2020

– Vi redovisar ett starkt kvartalsresultat med ytterligare minskad risk i bolaget. Nu fortsätter vi mot målet att öka fastighetsvärdet till 125 miljarder inom fem år. Intäkterna från äldreboenden ska fördubblas och vi satsar på nya bostäder i Stockholm och Göteborg, berättar SBB:s VD Ilija Batljan som tror på fortsatt stark utveckling inom samhällsfastigheter.

Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) ger ett rejält styrkebesked i senaste kvartalsrapporten Hyresintäkter under tredje kvartalet blev 1 204 miljoner kronor (507). Driftöverskottet noterades till 852 miljoner kronor (343) och förvaltningsresultatet uppgick till 677 miljoner (254). Värdeförändringarna i fastighetsbeståndet blev totalt 3 459 miljoner kronor (242). Efter skatt blev resultatet för kvartalet 3 139 miljoner kronor (404).

– Vi visar ett bra resultat med 4,15 kronor på en aktie som handla kring 24-26 kronor. Viktigt är också att vi sänker risken i bolaget – belåningsgraden är låg och ligger nu på 42 procent. Soliditeten är 46 procent och räntetäckningsgraden är stark. Vi har också förlängt våra snittkontrakt från 7 till 9 år, konstaterar VD Ilija Batljan som menar att bolaget uppfyllt de viktigaste nyckeltalen för en BBB+ rating med A-rating inom räckhåll nästa år.

Kvartalsrapporten är fortsättningen på en framgång som utvecklats under flera år. På tre år har bolagets börsvärde tredubblats.

Förvärvsdriven tillväxt

– Främsta förklaringen till detta är att vi växt genom kloka förvärv, där vi också betalt med aktier som då vi köpte Hemfosa. Så vår tillväxt har varit starkt förvärvsdriven. Och förvärven har dessutom i ett nästa steg lett till att vi skapat en effektiv förvaltning, säger Ilija Batljan.

Och bolaget fortsätter på den inslagna linjen med högt ställda mål.

– För framtiden gäller två strategiskt viktiga huvudpunkter; vi ska fortsätta växa med 15 procent per år och nå ett fastighetsvärde på 125 miljarder år 2025 och fokus i tillväxten ska ligga på äldreboenden inklusive LSS-boenden där vi räknar med fördubblade intäkter från dagens 800 miljoner till 1,6 miljarder 2025, sammanfattar Ilija Batljan.

40 miljarder från utlandet

– Sektorn samhällsfastigheter har utvecklats mycket bra med allt större kapitalinflöde från utländska investerare. SBB har attraherat den internationella finansmarlanden och de senaste åren har vi tagit in 40 miljarder från utländska investerare i obligationer och aktier.

– Det är fantastiskt bra. Sverige och Norden erbjuder goda och trygga investeringar, det får allt fler upp ögonen för. Och vi behöver kapital för att möta investeringsbehoven inte minst inom samhällsfastigheter och infrastruktur, menar Ilija Batljan.

Stora bostadsprojekt

SBB gör också en stor satsning blir det även på bostäder i Stockholm och Göteborg.

– Det finns stora behov av hyresrätter för ”vanligt folk”. Just nu uppför vi bl.a. 400 nya lägenheter i Brandbergen och har bostadsprojekt igång i Nykvarn. Jag hoppas inom kort kunna presentera ytterligare projekt, säger Ilija Batljan.

– Vi tittar också på hur vi kan bygga med investeringsstöd för att skapa bostäder som fler har råd med.

Hållbarhet del av affärsmodellen

SBB arbetar mycket med investeringar och satsningar vad gäller miljömässig och social hållbarhet.

– All vår elkonsumtion kommer från klimatneutral produktion inom sol-, vind- och vattenkraft. Och vi jobbar vidare med klimatpositiva lösningar för fjärrvärmen. Miljötänket går igen i all vår nybyggnation och renoveringsverksamhet. Det handlar om allt från hantering av avloppsvatten till väl isolerade ytterskal och fönster, berättar Ilija Batljan.

– Inom social hållbarhet satsar vi på flera projekt. Bland annat är jag extra stolt över att vi erbjuder sommarjobb till 134 ungdomar i våra bostadsområden. Det är viktigt att skapa arbeten i närområdet inte minst för unga. Det ger dem viktig sysselsättning och gör den sociala miljön bättre.

– Jag vill utmana alla VD:ar i fastighetssverige här – kan ni slå oss på den här punkten och erbjuda ännu fler sommarjobb till unga?

– Att kombinera social och ekologisk hållbarhet med lönsamhet och god avkastning till aktieägarna fungerar mycket bra. Det är en del i vår affärsmodell, avslutar Ilija Batljan

Faktaruta

Boom för samhällsfastigheter

Efter finanskrisen 2014 tog segmentet samhällsfastigheter fart på allvar. Newsec skrev i sin rapport Newsec Property Outlook, som utkom i september, att det dittills under året skett försäljningar av samhällsfastigheter för 12 miljarder kronor, och att vård-, äldre- och LSS-boenden stått för den högsta transaktionsvolymen inom segmentet.

Det betyder att transaktionsvolymen för samhällsfastigheter uppgår till 12 procent av årets totala transaktionsvolym fram till september. 2000-2010 snittade samhällsfastigheter 3 procent av den totala transaktionsvolymen.

Newsec pekar också på att de internationella aktörerna under året ökat sitt intresset för samhällsfastigheter. Fram till september stod de internationella aktörerna för hela 22 procent av den totala transaktionsvolymen av samhällsfastigheter under året.

Newesec bedömer att investeringar i samhällsfastigheter kommer att fortsätta vara stort och räknar med att samhällsfastigheter kommer att utgöra inte mindre än 20 procent av den nordiska transaktionsvolymen under helåret 2020.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se