Barings hyr ut  32 000 KVM logistik i Helsingborg & GBG

Barings hyr ut 32 000 KVM logistik i Helsingborg & GBG

Uthyrning

13 april 2022

Barings, har kommit överens om två uthyrningar om sammanlagt 32 000 kvm logistikyta i Helsingborg och Göteborg

Barings har undertecknat ett tioårigt hyresavtal med NTEX Inrikes AB avseende 18 200 kvm, innebärande hela Kamaxeln 3 i Helsingborg. NTEX är ett av Sveriges största logistikföretag med 650 anställda, som vuxit genom förvärv och organisk tillväxt.

I Bäckebol 107:11 i Göteborg har Pmflex Group Northern Europe ABtecknat ett 11-årigt hyresavtal som omfattar totalt 14 255 kvm. PM Flex grundades i Italien och tillverkar plastkomponenter för elinstallationer och kommer även att etablera sitt svenska huvudkontor i samma fastighet. En del vakant kontorsyta och 5 500 kvm lageryta kvarstår i fastigheten.

Barings rådgivare i båda uthyrningarna var Savills.

Båda fastigheterna ingår i en portfölj om totalt sex tillgångar som Barings köpte frånSkanska år 2021, och den totala ytan uppgår till ca. 128 000 kvm fördelade över Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg. Tillgångarna är moderna logistikfastigheter av klass A, som kommer att färdigställas enligt högsta specifikation och kommer att innehålla ett antal viktiga hållbarhetsfunktioner, inklusive solpaneler för grön energigenerering och grön betong. Alla tillgångar kommer att ha en grön profil och uppfylla kraven för en "Green Building"-certifiering. Uthyrningsgraden i i denna portfölj uppgår nu till 60 %. Färdigställande för samtliga tillgångar i portföljen sker under 2023. 

Som en av Barings målmarknader i Europa innehar investeringsförvaltaren totalt 356 000 kvm logistiktillgångar i Norden.

Kristina Johnson, chef för Nordic Asset Management på Barings, säger: "Det starka intresset för dessa fastigheter innan de färdigställs är ett bevis på kvaliteten på tillgångarna. Med ett utbud avseende logistikytor i Sverige och över stora delar av Europa som är så begränsat, ser vi ett stort intresse för de ytor som ännu inte är förhyrda och är övertygade om att vi kommer att fortsätta att attrahera utmärkta operatörer på attraktiva villkor till dessa fastigheter.”

Gunther Deutsch, Head of Transactions Europe och Managing Director på Barings, kommenterade: "Norden är fortfarande en av våra viktigaste marknader, och framgången med uthyrningarna i den här portföljen visar tydligt varför det är så. Vår lokala kunskap, underbyggd av vår globala expertis, gjorde det möjligt för oss att förvärva en attraktiv portfölj på en marknad med mycket hög efterfrågan, och dessa uthyrningar ser vi som ytterligare bevis på att vår strategi fungerar. Vi letar aktivt efter nya förvärv på logistikmarknaden och överväger en rad transaktionsstrukturer för att få tillgång till de bästa tillgångarna, inklusive spekulativ utveckling, sale and leasebacks, joint ventures med utvecklare och portföljaffärer."

Rikard Lindkvist, Head of Industrial & Logistics på Savills Sweden AB, sa: "Vi uppskattar det mycket goda samarbetet med Barings som nu har resulterat i dessa utmärkta uthyrningar. Både NTEX och PM Flex är fina företag och vi är övertygade om att de kommer att trivas i Barings nybyggda och moderna logistikfastigheter.”

 

 

 

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se