Balders storökning – över två miljarder
Erik Selin, vd, Balder. Foto: Balder

Balders storökning – över två miljarder

Ekonomi

6 november 2018

Under januari till september ökade Balders resultat med över två miljarder. Detta visar bolagets rapport som kom på tisdagsmorgonen.

 

I den senaste delårsrapporten visar Balder på starka siffror. Under kvartal 3 gick bolaget framåt och ökade förvaltningsresultat med 33 procent per aktie.

– Vi jobbar outtröttligt och entusiastiskt vidare med att över tid förbättra förvaltningsresultatet per aktie. Fastighetsvärdet fortsatte också att öka genom investeringar, förbättrat driftsnetto i befintligt bestånd och ett något lägre avkastningskrav, kommenterar bolagets vd Erik Selin.

Under perioden januari till september ökade även bolagets resultat från 4 971 miljoner till 7 269 miljoner.

– Fastighetsmarknaden är som helhet stark på våra marknader men vi ser stora skillnader mellan olika segment och delmarknader. Min känsla är att vi även framgent trots en stark fastighetsmarknad har goda förutsättningar att finna rimligt bra investeringsmöjligheter. En positiv faktor att ha med i bedömningen är att Balder utvecklas genom närvaro på fler marknader samt att vi som bolag med tiden blir bättre och bättre, säger Selin.

Av Redaktionen

Faktaruta

Balders januari/september 2018:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 428 Mkr (2 056), vilket motsvarar en ökning per aktie med 27 % till 13,49 kr (10,59)
  • Hyresintäkterna uppgick till 4 926 Mkr (4 357)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 7 269 Mkr (4 971) motsvarande 40,38 kr per aktie (26,78)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 269,66 kr per aktie (219,50) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 218,62 kr per aktie (177,55)

Källa: Balder

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se