Balders resultat går ner Erik Selin, vd, Balder. Foto: Collector Bank

Balders resultat går ner

Ekonomi

8 maj 2019

Första kvartalet för Balder visar på ett sänkt resultat. Samtidigt har siffrorna för förvaltningsresultatet ökat i rapporten.

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 046 Mkr (815). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 32 procent och uppgick till 901 Mkr (683), vilket motsvarar 5,01 kr per aktie (3,80). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 196 Mkr (151).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 390 Mkr (2 187). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 188 Mkr (2 015), motsvarande 6,60 kr per aktie (11,20).

Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 708 Mkr (1 737), värdeförändringar avseende räntederivat med -99 Mkr (-16) samt resultat från andelar i intressebolag om 178 Mkr (170).

Av Redaktionen

Faktaruta

Balders första kvartal 2019:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 901 Mkr (683), vilket motsvarar en ökning per aktie med 32 % till 5,01 kr (3,80)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 288,74 kr per aktie (237,48)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 797 Mkr (1 573)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 188 Mkr (2 015) motsvarande 6,60 kr per aktie (11,20)

Källa: Balder

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se