Balders rating ändras Balder med VD Erik Selin har fått sina utsikter ändrade från negativa till stabila av S&P.

Balders rating ändras

Ekonomi

16 december 2021

Balders utsikter ändras från negativa till stabila av S&P.

Den 18 oktober 2021 meddelade S&P att de ändrade Balders utsikter till negativa från stabila på grund av Balders budpliktsbud på norska Entra  och osäkerheten kring hur den initiala finansieringsstrukturen kommer att se ut.

Då endast 2,37 procent av aktieägarna i Entra accepterade Balders bud, har S&P reviderat utsikterna tillbaka till stabila.

Balder har tidigare vidhållit att bolaget kommer att genomföra de åtgärder som krävs för att behålla en BBB stable rating.

"Det är därför glädjande att redan efter två månader kunna meddela att de negativa utsikterna blivit reviderade till stabila", skriver Balder i ett pressmeddelande.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se