Balders Europa-emission Erik Selin, vd, Balder. Foto: Balder

Balders Europa-emission

Ekonomi

7 mars 2017

Fastighets AB Balder har idag emitterat 1 miljard euro på den europeiska obligationsmarknaden.

 

500 miljoner euro emitterades med en löptid om 5 år till en fast ränta om 1,24% och 500 miljoner emitterades med en löptid om 8 år med en fast ränta om 2,00%.

Balder och Erik Selin emitterar obligationer i euro för att skapa en naturlig säkring av sin valutarisk som Balder har genom att äga tillgångar i Danmark och Finland. Likviden kommer i huvudsak användas för att amortera säkerställd skuld med kortare löptid.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se