Balder växer efter delårsrapport Foto: Balder

Balder växer efter delårsrapport

Ekonomi

3 november 2017

Erik Selins bolag går återigen en positiv framtid till mötes. Senaste siffrorna visar bland annat på ett ökat resultat efter skatt.

 

Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 430 Mkr (3 389). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 971 Mkr (2 938), motsvarande 26,78 kr per stamaktie (16,16). 

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 401 Mkr (1 911). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 27 % och uppgick till 2 056 Mkr (1 615), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 25 % till 10,59 kr (8,49). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 425 Mkr (294).

Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 3 582 Mkr (2 721), värdeförändringar avseende räntederivat med 160 Mkr (–426) samt resultat från andelar i intressebolag om 741 Mkr (355).

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 056 Mkr (1 615), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 25 % till 10,59 kr (8,49)
  • Hyresintäkterna uppgick till 4 357 Mkr (3 946)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 971 Mkr (2 938) motsvarande 26,78 kr per stamaktie (16,16)
  • Substansvärdet uppgick till 219,50 kr per stamaktie (184,72) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 177,55 kr per stamaktie (146,16)

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se