Balder överträffar analytikernas förväntningar – Det är min tro och förhoppning att vi även framgent kan hitta bra investeringar och på så sätt återinvestera våra resultat, utveckla Balders alla delar och generera ökad intjäningsförmåga, skriver VD Erik Selin i bokslutet.

Balder överträffar analytikernas förväntningar

Ekonomi

11 februari 2022

Balder når ett förvaltningsresultat om 1 619 miljoner kronor för Q4 2021. Det är en ökning med 47,4 procent jämfört föregående år. Och 120 miljoner bättre än analytikernas förväntningar enligt Infronts sammanställning. Balders styrelse föreslår att en aktiesplit genomförs.

Balder redovisar också för Q4 2021 ökade hyresintäkter med 17,8 procent och ett drygt fördubblat resultat efter skatt, jämfört med året innan.

– Framtiden är ljus och det är min tro och förhoppning att vi även framgent kan hitta bra investeringar och på så sätt återinvestera våra resultat, utveckla Balders alla delar och generera ökad intjäningsförmåga, skriver VD Erik Selin i bokslutet.

Balders styrelse föreslår att årsstämman den 12 maj beslutar om en aktiesplit med villkor 6:1, alltså att en befintlig aktie delas upp i sex aktier av samma aktieslag. Detta framgår av bokslutet.

Summring av Q4 2021 för Balder:

*Hyresintäkterna steg till 2 421 miljoner kronor (2 055), en ökning med 17,8 procent mot föregående år.

*Driftnettot ökade till 1 798 miljoner kronor (1 537), en ökning med 17,0 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare steg till 1 619 miljoner kronor (1 098), en ökning med 47,4 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 9 066 miljoner kronor (4 751). Här ingår värdeförändringar på totalt 5 672 miljoner kronor (2 836).

*Resultatet efter skatt blev 7 681 miljoner kronor (3 754), en ökning med 104,6 procent mot föregående år.

*Resultat per aktie hamnade på 39,61 kronor (19,65), vilket innebär en ökning med 101,6 procent mot föregående år.

*Styrelsen föreslår ingen utdelning, i likhet med föregående år.

*Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NAV, steg till 503,76 kronor per aktie 387,38) vid årsskiftet, en ökning med 30 procent. 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se