Balder toppar rapporten Foto: Balder

Balder toppar rapporten

Ekonomi

19 juli 2018

De senaste sex månaderna har varit gynnsamma för Balder. I delårsrapporten som släpptes i går eftermiddag visar siffrorna på starka ökningar.

 

Periodens förvaltningsresultat för Balder uppgick till 1 763 miljoner (1 508). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 15 procent och uppgick till 1 485 miljoner (1 296), vilket motsvarar en ökning per aktie med 24 procent till 8,25 kr (6,65). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 311 miljoner (265).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 4 355 miljoner (3 966). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 869 miljoner (3 700), motsvarande 21,49 kronor per aktie (20,00). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 3 003 miljoner (2 709), värdeförändringar avseende räntederivat med -57 miljoner (132) samt resultat från andelar i intressebolag om 406 miljoner (561).

Av Redaktionen

Faktaruta

Balders första halvår 2018:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 485 Mkr (1 296), vilket motsvarar en ökning per aktie med 24 % till 8,25 kr (6,65)
  • Hyresintäkterna uppgick till 3 217 Mkr (2 882)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 869 Mkr (3 700) motsvarande 21,49 kr per aktie (20,00)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 246,51 kr per aktie (215,59) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 199,14 kr per aktie (174,21)

Källa: Balder

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se