Balder starka efter ny rapport
Erik Selin, vd, Balder. Foto: Collector

Balder starka efter ny rapport

Ekonomi

9 maj 2018

I bolagets delårsrapport skjuter siffrorna i höjden. Återigen kan Erik Selin starta ett år med goda siffror.

 

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 815 Mkr (735). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 8 % och uppgick till 683 Mkr (631), vilket motsvarar en ökning per aktie med 18 % till 3,80 kr (3,23).

I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 151 Mkr (131).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 187 Mkr (2 212). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 015 Mkr (2 006), motsvarande 11,20 kr per aktie (10,87). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 1 737 Mkr (1 883), värdeförändringar avseende räntederivat med -16 Mkr (47) samt resultat från andelar i intressebolag om 170 Mkr (224).

Av Redaktionen

Faktaruta

Balders start på 2018:

  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 683 Mkr (631), vilket motsvarar en ökning per aktie med 18 % till 3,80 kr (3,23)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 573 Mkr (1 449)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 015 Mkr (2 006) motsvarande 11,20 kr per aktie (10,87)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 237,48 kr per aktie (209,23) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde) uppgick till 190,60 kr per aktie (167,20)

Källa: Balder

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se