Balder och SHH i nytt samarbete
Foto: Pixabay

Balder och SHH i nytt samarbete

Bostäder

1 oktober 2018

Balder Storstad förvärvar andel i bostadsprojekt från NCC Building.

Fastighets AB Balder har via dotterbolaget Balder Storstad AB förvärvat NCC:s 50-procentiga ägarandel i ett bostadsprojekt i Masmo Huddinge, innebärande att SHH Bostad och Balder blir ägare i projektet. Byggrätterna ligger attraktivt belägna i Solhagaparken intill Masmos tunnelbanestation i Huddinge.

SHH, som ansvarar för projektutveckling, projektledning och kommersialisering, byggstartar nu den första etappen omfattande 86 bostadsrätter då över 60 % av bostadsrätterna är sålda. Projektering för en andra etapp pågår för ett äldreboende om ca 80 lägenheter samt ytterligare ca 24 bostadsrätter i en separat tredimensionell fastighet. Även ett friliggande parkeringshus med ca 50 platser kommer att uppföras.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se