Balder och Serneke startar nytt JV för Karlastaden Det nya JV-bolaget ska utveckla tre hus som omfattar totalt cirka 45 000 kvm BTA och cirka 450 bostäder.

Balder och Serneke startar nytt JV för Karlastaden

Transaktion

15 juli 2021

Serneke och Balder bildar ett gemensamt utvecklingsbolag i joint-venture för att fortsätta samarbetet i Karlastaden i Göteborg.

Bolaget ska utveckla tre hus som omfattar totalt cirka 45 000 kvm BTA och cirka 450 bostäder.

Det underliggande fastighetsvärdet i JV-bolaget, som Balder förvärvar 50 procent av, uppgår till 558 miljoner kronor. Balder kommer att erlägga köpeskillingen genom delbetalningar under projektets genomförande.

I affären ingår kommande entreprenader för Serneke som, beroende på den kommande utvecklingen av fastigheterna, har ett ordervärde om cirka 1,5 miljarder kronor. 

– Det känns väldigt glädjande att, tillsammans med Serneke, ta nästa steg mot att realisera ett av Nordens mest spännande fastighetsutvecklingsprojekt. Vi fortsätter vårt goda samarbete med Serneke och ser med tillförsikt fram emot att fortsätta utvecklingen av Karlastaden, säger Erik Selin, VD för Balder.

De tre byggnaderna omfattar alltså totalt cirka 45 000 kvadratmeter och kommer enligt initiala planer att byggas med mellan sju och 27 våningar.

Byggnaderna ska i huvudsak innehålla bostäder men även handel, butiker och kontor.  Enligt planen kommer byggnationen av de aktuella byggnaderna att påbörjas under 2022.

– Det här är en stor händelse i Karlastadens historia men också för mig personligen som, tillsammans med många kollegor, under lång tid har drivit planerna för stadsdelen från idéstadie till genomförande. Att vi nu fortsätter vårt samarbete med Balder för att skapa ännu fler bostäder och en ny levande del i staden känns extremt tillfredsställande, säger Ola Serneke, VD för Serneke Invest.

Balder är sedan december 2020 hälftenägare i det gemensamma bolaget Karlatornet AB som äger och utvecklar Nordens högsta hus Karlatornet.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se