Balder och Backahill skapar nytt bolag med sikte på börsen

Balder och Backahill skapar nytt bolag med sikte på börsen

 

30 oktober 2015

Fastighets AB Balder har, som dellikvid för försäljningen av Tornet Landskrona, erhållit 35 % av Brinova Fastigheter AB och blir tillsammans med Backahill AB (45%) huvudägare i ett nytt bolag med inriktning på offentliga fastigheter och bostäder.

Den nya koncernen får initialt ett fastighetsbestånd på cirka 40 fastigheter till ett värde om drygt 1 miljard kronor. Fastighetsbeståndet är geografiskt koncentrerat till södra Sverige. Målsättningen är att skapa ett större bolag med fortsatt fokus på offentliga fastigheter och bostäder, vilket idag motsvarar över 75 % av värdet.

Största hyresgäster i beståndet är Malmö Stad, Landskrona Stad, Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen m.fl på långa hyresavtal.

Bolaget kommer att utöka ägarkretsen och marknadsnotera bolaget under 2016. Verkställande direktör för bolaget är Magnus Blomsterberg och styrelseordförande är Erik Selin.

Visste du att vi har en konferens som tar upp Göteborgs fastighetsutveckling? se konferens: Göteborg 2035: 262 miljarder i utvecklingspotential .

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Bader för mer information vänligen kontakta VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90