Balder ny delägare i Emrahus Emrahus VD Robin Berkhuizen och Balders VD Erik Selin ser fram emot en fruktbar samverkan.

Balder ny delägare i Emrahus

Ekonomi

8 april 2021

Balder är ny delägare i Emrahus AB som är specialiserat på LSS-boenden. Balders investering tillförs bolagets satsning på att äga och förvalta de bostäder man bygger.

Satsningen på eget ägande och egen förvaltning innebär att Emrahus över tid kan förbättra och framtidssäkra de LSS-bostäder man byggt.

Emrahus VD Robin Berkhuizen ser positivt på att utveckla bostäderna för framtiden:

– En av de största fördelarna med att vi förvaltar fastigheterna i det långa perspektivet är att vi kan blicka in i framtiden till vissa saker som inte är tillgängliga just nu och förbereda bostäderna för det. Det gör att vi hela tiden kan låta våra fastigheter växa och bli bättre över tid eftersom vi kan göra uppdateringar.

Erik Selin, VD på Balder, tror på Robin och teamet och ser dem som en viktig byggsten i Balder-familjen.

"Bra att ha Emrahus i Balder-familjen"

– Emrahus är ett bra komplement för oss eftersom LSS kan vara en del av stadsutvecklingsprojekten. Kommuner efterfrågar ibland LSS i planen och då är det bra att ha någon i familjen som vi litar på. Detta kan bli en win-win för Balder, Emrahus och stadsutvecklingsprojekten. Teamet är också viktigt, det vill säga Robin och organisationens kompetens och drivkraft, säger Erik Selin.

Emrahus och Balder hoppas nu på ett bra samarbete där de båda kan dra nytta av varandras erfarenhet och kunskap.

Detta är ett nytt kapitel för Emrahus som vill fortsätta vara en stor bidragande kraft i LSS-frågan. Nu kan Emrahus fokusera på det som de gör bäst: skapa LSS-bostäder där fler kan få ett kvalitativt liv med allt som borde vara självklart för alla. Och fortsätta att förbättra och utveckla olika bostäder utifrån individens perspektiv.

– Framtiden känns ljus. Det är sjukt spännande, den fasen som vi går in i nu. Det är en enormt stor brist på LSS-bostäder i Sverige och det har vi möjlighet att påverka nu, på riktigt, avslutar Robin Berkhuizen.

Enbart boenden med passivhusstandard

Emrahus LSS-hem har inte bara tagit hänsyn till fysisk tillgänglighet utan har även ett stort fokus på ljud, ljus och lösningar som gör varje hem kognitivt tillgängligt vilket minskar stress och konflikter för de boende.

2014 lanserade Emrahus Sveriges första passivhuscertifierade LSS-boende. Sedan dess bygger företaget endast certifierade passivhus.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se