Balder nådde inte upp till förväntningarna Balder med VD Erik Selin redovisar ett starkt Q2 men nådde inte riktigt upp till förväntningarna.

Balder nådde inte upp till förväntningarna

Ekonomi

16 juli 2021

Balder ökade hyresintäkter och förvaltningsresultatet under Q2 2021 men nådde ändå inte riktigt upp till de högt ställda förväntningarna från analytiker.

Summering av Q2 2021 för Balder:

*Hyresintäkterna uppgick till 2 131 miljoner kronor (2 026), en ökning med 5,2 procent mot föregående år.

*Driftnettot uppgick till 1 615 miljoner kronor (1 573), en ökning med 2,7 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 1 310 miljoner kronor (1 211), en ökning med 8,2 procent mot föregående år.

*Resultatet påverkas positivt av orealiserade värdeförändringar av förvaltningsfastigheter som uppgick till 1 677 miljoner kronor (318) och värdeförändringar av derivat uppgick till 28 miljoner kronor (-50).

*Resultatet före skatt var 3 278 miljoner kronor (1 544).

*Resultatet efter skatt blev 2 618 miljoner kronor (968).

*Resultat per aktie hamnade på 11,86 kronor (4,51).

*Substansvärde per aktie låg på 418,12 kronor (354,98).

Summering av första halvåret 2021 för Balder:

*Hyresintäkterna uppgick till 4 249 Mkr (4 049)

*Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 538 Mkr (2 347).

*Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 13 % och uppgick till 2 249 Mkr (1 993), vilket motsvarar en ökning per aktie med 9 % till 12,06 kr per aktie (11,07). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 570 Mkr (287).

*Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 514 Mkr (2 195).

*Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 877 Mkr (1 874), motsvarande 26,15 kr per aktie (10,41).

*Resultatet före skatt har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 3 075 Mkr (575), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 116 Mkr (12), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 37 Mkr (59), värdeförändringar avseende räntederivat med 327 Mkr (-221) samt resultat från andelar i intressebolag om 1 070 Mkr (257).

*Långsiktigt substansvärde uppgick till 418,12 kr per aktie (354,98)

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se