Balder lanserar Frölunda Park
Foto: Carbonwhite.

Balder lanserar Frölunda Park

Bostäder

27 juni 2018

Frölunda Park är namnet på det nya bostadsområde som Balder bygger i Frölunda. Ambitionen är att skapa ett stadsmässigt stråk i området kring Lergöksgatan.

Målsättningen är att bygga totalt ca 550 nyproducerade bostäder, nya butiker och livsmedelsaffärer, modernisera befintliga grönområden, renovera Stjärnhusen samt bygga en ny skola. Frölunda Park ska genomföras i fyra projektetapper och förväntas stå klart 2021.

Balder äger och förvaltar sedan tidigare hyresrätterna Stjärnhusen i området Västra Frölunda och tillsammans med nyproduktionen kommer bostadsområdet bilda Frölunda Park. Totalt ska ca 550 bostäder att byggas utmed Lergöksgatan och Munspelsgatan på ytor som idag huvudsakligen används som parkeringsplatser. Det första av de fyra projektetapperna – Sjöstjärnan – håller just nu på att färdigställas med planerad inflyttning 2019. Nu har även försäljningen av det andra projektet Strandsnäckan startats, medan de tredje- och fjärde projektetapperna planeras med preliminär inflytt år 2021.

- Det känns fantastiskt att vi har fått äran att skapa ett nytt område i Göteborg och den utmaningen tar vi på största allvar. Här ska alla trivas både i sina hem och sitt område i decennier. Det är otroligt viktigt att vi lyssnar på de som redan är bosatta här och de som är intresserade av att flytta hit. Därför har vi under hela processen haft en god dialog med kommunen, de boende och hyresgästföreningarna, säger Christian Nygård, projektledare hos Balder.

Projekten – som är en del i BoStad2021 innebär också en helt ny livsmedelsbutik, upprustning av grönområden, bibliotek och hållplatser för kollektivtrafik. Exempelvis kommer områdets gröna stråk och gårdar få en rejäl ansiktslyftning med nya bänkar, trädgårdar och lekplatser. Området kommer också att ha nära till goda kommunikationer som tar dig snabbt till centrala Göteborg och expansiva Frölunda Torg med cykelavstånd till Slottsskogen, Botaniska Trädgården, Linnéstaden och havet. Cykel- och elbilspooler samt utökning av kollektivtrafiken ämnar skapa förutsättningar för ett hållbart och enkelt liv.

Skanska står för entreprenaden och Trafikkontoret för upprustning och underhåll av gator.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se