Balder köper fastigheter för nära 2 miljarder

Balder köper fastigheter för nära 2 miljarder

 

7 april 2015

Balder har avtalat om att förvärva 21 procent av Sato. Sato är ett finländskt fastighetsbolag med fokus på ägande och projektutveckling av bostäder.

Sato äger idag cirk a 25 000 bostäder motsvarande ett värde om 2 500 miljoner euro. Cirka 80 procent av bostadsportföljen ligger i Helsingfors metropolitan area och den resterande del en i utvecklingsorter.

Balder gjorde sitt första förvärv i Finland under 2014. Att vi nu kan ta steget in i Helsingfors genom att bli delägare i Sato, ett företag som på bostadssidan har samma inriktning som oss själva, är mycket passande. Balder för värvar aktierna för knappt 1 670 miljoner kronor.

”Sato har varit ett mycket framgångsrikt företa g under lång tid och efterfrågan på bostäder är fortsatt mycket god i finländska tillväxtorter, vilket möjliggör den fortsatta utvecklingen”, VD Erik Selin

Vill du veta mer om Fastighetsobligationer och Preferensaktier? se konferens: Fastighetsobligationer och Preferensaktier 2015-2020.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Balder för mer information vänligen kontakta VD Erik Selin, telefon 0706 - 07 47 90