Balder-kontrollerat bolag sparkar vd Liza Nyberg, avgår i dag från sin tjänst. Foto: Collector

Balder-kontrollerat bolag sparkar vd

Ekonomi

31 maj 2018

Styrelsen är missnöjda med bolagets utveckling och har beslutat sig för att anställa en ny vd.

Det är Collectors styrelse som beslutat att utse Martin Nossman till ny vd för Collector AB samt för Collector Bank AB. Han tillträder sin tjänst den 1 augusti 2018.

Martin Nossman har en ekonomie magisterexamen från Lunds Universitet och har arbetat över 20 år inom Handelsbanken.

– Det är med stor glädje och entusiasm styrelsen idag kan meddela att Martin Nossman blir Collectors nye VD. Martin har en väldokumenterad erfarenhet av ledarskap och har uppvisat framstående resultat. Han har vana av att driva förändringsarbete, har strategiskt fokus och dessutom ett stort intresse för och fokus på fintech. Med dessa kvalifikationer tillsammans med en bevisad känsla för affär och resultat är jag övertygad om att han är rätt man vid rodret för Collectors fortsatta tillväxtresa, säger Lena Apler, Collectors styrelseordförande och grundare.

Stort missnöje

Nuvarande vd Liza Nyberg lämnar Collector den 31 maj 2018. Styrelseordförande, tillika grundare av bolaget, Lena Apler går in som tillförordnad vd fram till den 1 augusti då Martin Nossman tillträder sin nya tjänst.

Anledningen till att Nyberg får gå är ett missnöje från styrelsens sida.

– Styrelsen har inte varit helt nöjd med utvecklingen i Collector. Det krävs ett annat ledarskap, säger Lena Apler, till Breakit.

Enligt gällande anställningsavtal har Liza Nyberg en uppsägningstid om 6 månader samt 12 månaders avgångsvederlag, månadsvis med avräkning mot ny inkomst. Maximal total kostnad kommer att redovisas i samband med Collectors nästa delårsrapport.

Via Balder är Erik Selin den största ägaren i bolaget och kontrollerar 44,07 procent av både kapital och röster.

Av Jesper Lögdahl

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se