Balder kommer att lämna budpliktsbud på Entra Balder med VD Erik Selin ökar sitt innehav i Entra ytterligare och kommer att lägga ett budpliktsbud. Men man vill fortsatt se Entra på börsen.

Balder kommer att lämna budpliktsbud på Entra

Ekonomi

13 oktober 2021

Balder har köpt ytterligare aktier i norska Entra och ämnar lämna ett budpliktsbud på bolaget.

Balder förvärvae igår 610 059 aktier i Entra.

Efter köpet äger Balder totalt 61 320 119 aktier i Entra, motsvarande 33,67 % av antal aktier och röster.

Mot denna bakgrund kommer Balder inom fyra veckor lämna ett budpliktsbud till övriga aktieägare i Entra.

Budpliktsbudet ska minst motsvara det högsta som Balder betalt för aktier i Entra under de senaste sex månaderna.

Balder har som högst betalat 202,5 NOK per aktie efter avdrag för utdelning i Entra som utbetalades i oktober 2021.

Vill fortsatt se Entra på börsen

 

I ett pressmeddelande understryker Balder att man även fortsättningsvis vill se Entra på börsen:

"Balder har sedan tidigare kommunicerat att vi föredrar att Entra fortsätter att vara noterat på Oslo Börs. Det gör vi fortsättningsvis också men önskar samtidigt öka vår ägarandel i Entra, varför vi nu ämnar lämna ett budpliktsbud."

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se