Balder gör ytterligare Stockholmssatsning Foto: White & ETTELVA Arkitekter

Balder gör ytterligare Stockholmssatsning

Stadsutveckling

20 november 2018

Balder fortsätter sin satsning på stadsutveckling i Stockholm och förvärvar nu byggrätter i nya utvecklingsområdet.

I en överenskommelse med Stockholms Travsällskap som säljare har Balder förvärvat ca 83 000 kvm byggrätt i utvecklingsområdet Solvallastaden. Utvecklingsområdet motsvarar sex kvarter bestående av bostäder och kommersiella lokaler för såväl handel som service.

Solvallastaden är ett nytt stadsutvecklingsområde där Stockholms Travsällskap och Stockholms stad avser att bygga 1 700–2 200 bostäder med tillhörande förskolor, skola, kommersiella lokaler och närservice. Nu inleds arbetet med att ta fram en detaljplan, som bedöms vinna laga kraft 2021. Samma år kommer dessutom den nya dragningen av tvärbanans Kistagren att ansluta till området.

- Vi är stolta över att ha fått Stockholms Travsällskaps förtroende att vara med och förverkliga Solvallastaden. Vår ambition är att det ska bli en av de mest spännande stadsdelarna i hela regionen, säger Erik Selin, VD i Balder.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se