Balder gör miljardköp i Norge – Vi ser detta förvärv som en fantastisk möjlighet för Balder att utöka sin närvaro i Norge, med fastigheter och platser perfekt positionerade för nuvarande och framtida industrier, säger Balders VD Erik Selin.

Balder gör miljardköp i Norge

Transaktion

5 maj 2021

Balder köper norska fastighetsbolaget Asset Buyout Partners med 106 fastigheter och ett värde om nio miljarder norska kronor.

Balder tecknat avtal om att förvärva det norska fastighetsbolaget Asset Buyout Partners (ABP), ett portföljbolag ägt av HitecVision. ABP är ett ledande oberoende norskt industrifastighetsbolag med fastighetstillgångar belägna i driftskritiska energi- och maritima kluster längs norska kusten

ABP grundades 2016 av HitecVision och William W. Wittusen, VD ABP, för att bygga ett fastighetsbolag med fokus på verksamhetskritiska olje- och gasrelaterade tillgångar, uthyrda på långa kontrakt till solida motparter.

Sedan starten har ABP byggt en unik affärsplattform på strategiskt belägna fastigheter och infrastruktur som ligger till grund för ledande norska industrisektorer.

– För oss har detta varit en fantastisk resa och ett typexempel på ett tillväxtcase inom private equity. Vi har haft ett utmärkt samarbete med ABP-teamet och vill ge dem beröm för deras exceptionella genomförande av strategin, säger Egil Stokka, Senior Partner och Legal Director i HitecVision.

Samtidigt som ABP investerat i infrastruktur av hög kvalitet och eftersträvat en fokuserad förvärvsstrategi, har ABP ökat sina hyresintäkter från noll till nästan 600 miljoner norska kronor på fem år.

Från sin ursprungliga bas i olje- och gasindustrin är företaget nu positionerat för att uppnå tillväxt inom ett brett spektrum av industrier och utnyttja möjligheterna i cirkulära ekonomier, från väteproduktion till havsbaserad vindkraft och landbaserat vattenbruk.

Selin: "En fantastisk möjlighet" 

– Vi ser detta förvärv som en fantastisk möjlighet för Balder att utöka sin närvaro i Norge, med fastigheter och platser perfekt positionerade för nuvarande och framtida industrier. ABP är ett spännande företag som vi är tacksamma för att kunna välkomna till Balderfamiljen, säger Erik Selin, VD Balder.

På sex platser, från Stavanger i sydväst till Hammerfest ovanför polcirkeln, är ABP:s fastigheter portaler mellan land och havsindustrin.

Tillgångarna är helt inbäddade i kundernas leveranskedjor och utgör en viktig roll i att underlätta den dagliga driften inklusive kajer, byggnader, mark och en rad skräddarsydda fasta utrustningar och anläggningar.

– Vi är mycket nöjda med att ha Balder, Nordens ledande fastighetsbolag, som vår nya ägare, och ser fram emot att förverkliga ambitionerna hos ABP, våra hyresgäster, kunder och de samhällen vi engagerar oss i, säger William W. Wittusen, VD ABP.

Pangea Property Partners, Jefferies och BAHR har agerat rådgivare åt säljaren och Haavind har varit Balders legala rådgivare.

Faktaruta

Affären i korthet:

*Fastighetsvärde: 9 000 MNOK efter avdrag för uppskjuten skatt

*Antal fastigheter: 106 fastigheter

*Uthyrbar area och mark: 264 000 kvm och 1 781 000 kvm mark

*Ekonomisk uthyrningsgrad: 98 %

*Genomsnittlig kontraktstid: 9 år

*Hyresintäkter: 600 MNOK

*Driftnetto: 560 MNOK

*Städer: Bergen 63%, Stavanger 26%, Kristiansand 5%, Hammerfest 4%

*Tillträde: 1 juli 2021, villkorat av godkännande från norska konkurrensmyndigheten

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se