Balder: Förvaltningsresultatet upp 38 procent – Jag tycker att framtiden för vårt bolag i alla dess små och stora delar ser fortsatt mycket bra ut och detsamma gäller för de marknader vi verkar i, säger VD Erik Selin.

Balder: Förvaltningsresultatet upp 38 procent

Ekonomi

11 november 2021

Balder ökar hyresintäkter och förvaltningsresultat i Q3 jämfört med samma kvartal i fjol.

– Jag tycker att framtiden för vårt bolag i alla dess små och stora delar ser fortsatt mycket bra ut och detsamma gäller för de marknader vi verkar i, säger VD Erik Selin och fortsätter:

– Vi har ett flertal spännande projekt igång. Bland annat bygger vi bostäder på Kungsholmen och Östermalm i Stockholm och fortsätter att tillsammans med Serneke utveckla Karlastaden i Göteborg. Utöver dessa projekt har vi en väldigt fin projektportfölj med både pågående och kommande projekt.

I samband med rapporten upprepade Balder återigen att man helst ser norska Entra kvar på börsen. Tidigare i veckan lämnade Balder sitt budpliktsbud på Entra.

Summering av Q3 2021 för Balder:

*Hyresintäkterna steg till 2 286 miljoner kronor (2 030), en ökning med 12,6 procent mot föregående år.

*Driftnettot ökade till 1 804 miljoner kronor (1 616), en ökning med 11,6 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet steg till 1 838 miljoner kronor (1 335), en ökning med 37,7 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 7 123 miljoner kronor (1 590). Här ingår värdeförändringar på fastigheter och derivat med totalt 4 620 miljoner kronor (226).

*Resultatet efter skatt blev 6 389 miljoner kronor (1 326), en ökning med 381,8 procent mot föregående år.

*Resultat per aktie hamnade på 33,47 kronor (6,61), vilket innebär en ökning med 406,4 procent mot föregående år.

*Det långsiktiga substansvärdet steg till 454,43 kronor per aktie (362,77) per den 30 september, en ökning med 25,3 procent.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se