Balder förbättrar resultatet Erik Selin, vd på Balder. Foto: Fastighets AB Balder

Balder förbättrar resultatet

Ekonomi

27 februari 2019

Balders resultat för 2018 uppgick till 10 169 Mkr, en rejäl ökning från året innan. 

Bolagets hyresintäkter uppgick till 6 714 Mkr jämfört med 5 915 Mkr föregående år, varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till 220 Mkr.

Driftsöverskottet ökade med 16 % till 4 890 Mkr (4 220), varav effekten av förändrade valutakurser uppgick till 155 Mkr.

Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 18 % till 3 304 Mkr (2 804), vilket motsvarar en ökning per aktie med 25 % till 18,35 kr (14,74).

 Vi kan därmed konstatera att Balder finansiellt utvecklades väl men även organisationen och Balder som plattform blir bättre och bättre med åren. Med det sagt kan jag tillägga att jag tror att våra bästa år ligger framför oss, skriver Erik Selin, vd på Balder, i rapporten.

 Nettoinvesteringarna ökade jämfört med föregående år och trots ett fortsatt stort intresse för fastigheter tycker jag att vi lyckats hitta relativt bra förvärv och projektinvesteringar. Det känns även förhoppningsfullt på den fronten den närmaste tiden. Att vi nu även finns i Tyskland och Storbritannien ger oss också nya möjligheter och öppnar nya dörrar, skriver han.

Av Pernilla Gilbert

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se