Balder bygger Björkekärrs bostäder Foto: Balder

Balder bygger Björkekärrs bostäder

Bostäder

18 maj 2018

Närmare 600 nyproducerade bostäder kommer att byggas av Balder med första preliminära inflyttning sommaren 2020.

 

Den 15 maj startade bygget för området Smörslottsparken i Björkekärr i Göteborg. Det nya området kommer tillsammans med de befintliga hyresbostäderna på Smörslottsgatan att bilda Smörslottsparken.

Det första projektet, som går under namnet Smörslottet, kommer bli att bli nio till tio våningar med totalt 88 lägenheter och byggs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver. Projektet innefattar även en ny förskola med sex avdelningar och tillhörande garage under mark.

Bildar nytt område

Hela satsningen ingår i BoStad2021 och kommer att innefatta nya gröna innegårdar, omväxlande fasader och varierande hushöjder.

– Vi kommer att rusta upp de befintliga innegårdarna inom området. Även nya grönområden kommer att tillkomma, vilket tillsammans med miljöcertifierade hus bidrar till ett boendeområde att trivas och mår bra i, säger Erik Lavehall, Affärs- och projektutvecklare på Fastighets AB Balder.

De drygt 500 hyresbostäder som redan finns på Smörslottsgatan förvaltas av Balder och rustas upp interiört såväl som exteriört som de nya byggs. Hyresbostäderna bildar tillsammans med Smörslottet den första delen i Smörslottsparken.

Naturnära city

Området ligger tio minuter från stan samtidigt som det finns ett naturreservat runt knuten. Delsjöområdet har 2 000 hektar skog och vildmark med parkliknande bokskogar, badplatser och flertalet motionsspår.

– De nya bostäderna kommer, tillsammans med våra befintliga hyresbostäder, de gröna innegårdarna och närheten till naturreservatet Delsjön, att bilda ett fantastiskt trivsamt område väl värt sitt namn Smörslottsparken, menar Erik Lavehall.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se