Balder bygger 138 lägenheter på Kungsholmen Balders nya hus på Kungsholmen är ritade av Semrén & Månsson och knyter an till Stadshagens befintliga och täta industrikaraktär genom volym och materialval.

Balder bygger 138 lägenheter på Kungsholmen

Bostäder

20 oktober 2021

I ett av Stockholms bästa lägen, på expansiva Kungsholmen, bygger Balder ”Fabrique 46”- 138 lägenheter nära både grönska, vatten och city. Fabrique 46 blir dessutom Balders första Svenenmärkta fastighet.

Stadshagen på Kungsholmen utvecklas och förtätas för ett bättre stads- och parkliv. I den nordvästra delen av stadsdelen, vid korsningen St. Göransgatan / Warfvinges väg, bygger Balder 138 lägenheter som beräknas stå inflyttningsklara med start hösten 2023.

– Det är kul att se hur Stockholm utvecklas på så många håll och ger plats till fler bostäder. Planerna för Västra Kungsholmen är att skapa en tät, grön och attraktiv stadsdel och vi på Balder är väldigt glada att få vara en del av denna utveckling, säger David Johansson, regionchef på Balder.

Balders fyra hus är 8 till 12 våningar och kommer förutom bostadsrätter, från ett till fem rum och kök, att husera ett antal lokaler i markplan samt garage i källaren.

Balder har sedan flera år som ambition att miljöcertifiera fastigheter som byggs i egen regi enligt Miljöbyggnad Silver eller motsvarande.

Fabrique 46 är bolagets första projekt som byggs med avsikt att Svanenmärkas.

– Vårt mål är att alla nya fastigheter ska certifieras och hittills är det framförallt Miljöbyggnad som använts i våra projekt. Det är väldigt roligt att vi nu genomför ett projekt enligt Svanen för första gången, det breddar vår kunskap och bidrar till att uppfylla vårt mål om certifiering, säger Camilla Holten, hållbarhetsansvarig på Balder.

Miljömärkningen Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter- och varor, material samt ett antal innemiljöfaktorer.

Dessutom finns krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen samt på överlämning till boende, förvaltning och drift.

Husen är ritade av Semrén & Månsson och knyter an till Stadshagens befintliga och täta industrikaraktär genom volym och materialval.

I september påbörjades rivningen av kontorsfastigheten som idag finns på platsen och nybyggnationen påbörjas under november.

Fabrique 46 är ett av de första nyproducerade bostadshusen i närområdet och bland de högsta i detaljplanen.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se