Atrium överträffade förväntningarna för Q1 – Vi levererar ett stabilt resultat för första kvartalet. Det är glädjande att intresset är fortsatt stort för våra bostäder, säger Annica Ånäs VD Atrium Ljungberg.

Atrium överträffade förväntningarna för Q1

Ekonomi

16 april 2021

Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 311 miljoner för Q1 2021. Det är 11 miljoner bättre än förväntat enligt Factsets konsensus.

Bolagets hyresintäkter för första kvartalet uppgick till 572 miljoner kronor (648).

Driftnettot blev 377 miljoner kronor (435). Minskningen beror i första hand  på  försäljningen av Farsta Centrum.

Atrium Ljungberg lömnade under Q1 tillfälliga coronarabatter på netto 4 miljoner kronor (-).

Förvaltningsresultatet uppgick till 311 miljoner kronor (311). Alltså 11 miljoner bättre än förvätningarna enligt Factsets konsensus med fyra analytikers estimat.

Resultatet efter skatt blev 552 miljoner kronor (-1 134). Resultat per aktie notereades till 4,34 kronor (-8,74). Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 215,80 kronor (202).

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se