Atrium säljer historiskt landmärke till Castellum
Foto: Atrium Ljunberg

Atrium säljer historiskt landmärke till Castellum

Transaktion

25 april 2018

Det är Rådhuset i Uppsala som gått under klubban. En affär som ger Atrium Ljungberg möjlighet att jobba mer strategiskt.

 

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har idag, tisdag, träffat avtal med Castellum om en försäljning av fastigheten Rådhuset (Dragarbrunn 19:1) i Uppsala.

Försäljningen sker genom en avyttring av aktier och köpeskillingen baseras på det underliggande fastighetsvärdet på 127 miljoner kronor.

En av anledingarna till försäljningen är, enligt Atrium Ljungberg, att Rådhuset inte ligger i linje med bolagets fastighetsstrategi:

– Rådhuset är ett välkänt varumärke med en stark kulturell och historisk förankring i Uppsala. Att driva Rådhuset skiljer sig dock från hur vi arbetar med våra övriga platser där fokus ligger på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med en blandning av kontor, handel, bostäder, service, kultur och utbildning, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.
 
Fastigheten omfattar totalt cirka 3 000 kvadratmeter uthyrbar yta varav 2 300 kvadratmeter utgör handels- och restaurangyta och 400 kvadratmeter kontorsyta. 
 
Avyttringen kommer inte att påverka resultatet i Atrium Ljungbergs koncern då den redovisas i bokslutet för det andra kvartalet 2018. Fastighetens hyresvärde är 9 miljoner kronor. Castellum tillträder fastigheten 2/5 2018.

JLL har varit Atrium Ljungbergs rådgivare i affären.

Av Redaktionen

Faktaruta

Mer om Rådhuset:

Sedan 2006 har Atrium Ljungberg byggt ut och omvandlat Rådhuset till ett omtyckt varuhus mitt i centrala Uppsala. Rådhuset är daterat år 1645 och har endast haft två tidigare ägare, Clas Eden och Uppsala Kommun.

Fastigheten fungerade som Uppsalas Rådhus mellan år 1713 och 1971. Idag omfattar Rådhuset totalt cirka 3 000 kvadratmeter uthyrbar yta innehållande butiker, restaurang och kontor.

Källa: Atrium Ljungberg

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se