Atrium Ljungberg vinner Nacka kommuns stadsbyggnadspris 2013
För att påminna om den prägel som Atlas Copco satte på Sickla under 1900-talets första hälft är Hesselmans torg uppkallat efter Jonas Hesselman, uppfinnare och överingenjör på AB Diesel i början av 1900-talet. Bild: Sune Fridell

Atrium Ljungberg vinner Nacka kommuns stadsbyggnadspris 2013

Arkitektur

13 juni 2013

Av elva nominerade bidrag vann Atrium Ljungberg Nacka kommuns stadsbyggnadspris 2013 för sitt nybyggda Hesselmans torg i Sickla och konstinstallationen "Sickla vatten".

Utmärkelsen har varje år sedan 2005 delats ut av Nacka kommun i syfte att uppmärksamma goda exempel på stadsbyggnad. Hesselmans torg i Sickla med konstinstallationen "Sickla vatten", som invigdes i november 2012, utsågs till årets vinnare vid stadsbyggnadsdagarna i april.

"Vi är mycket stolta och glada över den här fina utmärkelsen. Vi arbetar ständigt med att utveckla levande mötesplatser och tillföra spännande inslag i våra områden och stadsbyggnadspriset är en bekräftelse på att vårt stadsutvecklingsarbete i Sickla uppskattas. Med Hesselmans torg ville vi skapa en ny entré till Sickla och en trivsam plats för alla som vistas i området. Av folklivet på det nya torget att döma, kan man konstatera att torget har blivit en mycket omtyckt mötesplats", säger Åke Reichard, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg.

För mer information om moderna kontor och bostäder, se World in Property konferens: Svensk Arkitektur och Arkitekter 2014-2018.

 

Faktaruta

Torget med intilliggande byggnader förenar Sicklas industrihistoria med dagens moderna affärs- och köpkvarter. För att påminna om den prägel som Atlas Copco satte på Sickla under 1900-talets första hälft är Hesselmans torg uppkallat efter Jonas Hesselman, uppfinnare och överingenjör på AB Diesel i början av 1900-talet.

Motiveringen löd: "Med konstinstallationen ”Sickla vatten” helas stadsmiljön vid Hesselmans torg och kontorshusen binds samman. Utmed de båda nya huskropparna går vanliga trappor som inramar det fantasieggande konstverkets ramper i söderläge. De skulpturala ramperna är klädda med glasskivor, utrustade med sittplatser och plantering och innehåller också en ljudinstallation. Ett spännande offentligt rum inbjuder till att slå sig ner i söderläget."

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Atrium Ljungberg, 

För övrig information, kontakta: 

Åke Reichard, marknadsområdeschef Kontor, Atrium Ljungberg, Tel: 0730-28 59 81, Email: ake.reichard@atriumljungberg.se