Atrium Ljungberg gör förändringar i organisationen

Atrium Ljungberg gör förändringar i organisationen

 

6 maj 2016

 

Från och med 1 juni förändrar Atrium Ljungberg delar av sin organisation.

 

Från och med 1 juni förändrar Atrium Ljungberg delar av sin organisation. Den nuvarande uppdelningen i affärsområdena Handel respektive Kontor slås samman till ett affärsområde under benämningen Fastigheter samtidigt som uthyrningsverksamheten samordnas under affärsområdet Transaktion och etablering.

Mattias Celinder, nuvarande affärsområdeschef Handel, blir chef för det nya affärsområdet Fastigheter som kommer att omfatta hela bolagets fastighetsinnehav. Direktrapporterande till Mattias Celinder blir elva marknadsområdeschefer som får ett helhetsansvar för respektive geografiskt område.

Micael Averborg, nuvarande affärsområdeschef Transaktion och marknad samt tf. affärsområdeschef Kontor, blir chef för affärsområde Transaktion och etablering som kommer att omfatta all transaktions- och etableringsverksamhet.

- Vi förändrar vår organisation så att den stödjer vår affärsmodell på ett ännu bättre sätt. Genom anpassningen vässar vi vårt sätt att skapa hållbara stadsdelar med fokus på värdetillväxt och tar ytterligare ett steg mot vår vision "alla vill leva i vår stad”, kommenterar vd Annica Ånäs.

Organisationsförändringen påverkar inte bolagsledningens sammansättning, som efter förändringen består av:

  • Annica Ånäs , vd
  • Martin Lindqvist, cfo
  • Micael Averborg, AO-chef Transaktion och etablering
  • Mattias Celinder, AO-chef Fastigheter
  • Linus Kjellberg, AO-chef Affärsutveckling
  • Angela Berg, AO-chef Projekt
  • Helena Martini, HR-chef

Tack för att du läste artikeln, vi vill göra dig uppmärksam på en kommande konferens vi har. Nackas fastighetsutvekling, se konferens: Nacka 2030: 1,5 miljarder bostadsyta under utveckling.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se

Källa:

Pressmeddelande Atrium Ljungberg