Atrium Ljungberg får tidig markreservation i Hagastaden
Skissbild Hagastaden: Solna Stad

Atrium Ljungberg får tidig markreservation i Hagastaden

Stadsutveckling

28 maj 2012

Atrium Ljungberg och Akademiska Hus har gets en tidig markreservation av Exploateringskontoret Stockholm. Marken består av 36 000 kvm- bolagen ska utreda förutsättningar inom utvecklingen av life-science lokaler. 

Den tidiga markreservationen gäller fastigheten Vasastaden 1:45 vid Solnavägen i Hagastaden, det ny-benämnda området mellan Stockholm och Solna.  Fastigheten är 36 000 kvm stor.

Villkoren i beslutet utgör en överenskommelse om att köpeskilling och lokalernas innehåll kommer till stånd inom två år.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Atrium Ljungberg

För övrig information, kontakta:

Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg. Tel: 0730-26 19 16, Email: ingalill.berglund@atriumljungberg.se