Atrium Ljungberg etablerar MTN-program om 3 Miljarder kronor
Atrium Ljungberg har två typer av låneprogram; MTN-program för en långfristig finansiering och certifikatprogram för kortfristig finansiering.

Atrium Ljungberg etablerar MTN-program om 3 Miljarder kronor

 

29 oktober 2013

Atrium Ljungberg har beslutat att etablera ett MTN-program med en låneram om 3 miljarder kronor.

Atrium Ljungberg har beslutat att etablera ett MTN-program med en låneram om 3 miljarder kronor. Atrium Ljungbergs styrelse har för detta syfte upprättat ett grundprospekt som idag har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.

"Vi finns redan på certifikatmarknaden och ett MTN-program är ett naturligt steg för att skapa ytterligare flexibilitet i låneportföljen och diversifiera vår finansiering", säger Annica Ånäs, CFO på Atrium Ljungberg.

För mer information, se konferens: AB04, ABT06: Rättigheter och förpliktelser för entreprenörer och byggherrar.

Faktaruta

Handelsbanken Capital Markets arrangerar MTN-programmet och är tillsammans med SEB och Swedbank emissionsinstitut.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Atrium Ljungberg, 

För övrig information, kontakta: 

Annica Ånäs, CFO, Atrium Ljungberg, Tel: 070-341 53 37. Email: annica.anas@atriumljungberg.se

Albert Olofsson, finanscontroller, Atrium Ljungberg, Tel: 070-341 53 19, Email: albert.olofsson@atriumljungberg.se