Atrium Ljungberg emitterar 500 miljoner under MTN-program
Atrium Ljungberg äger bland annat Glashuset på Drottninggatan i Stockholm. Bild: Erik Lefvander

Atrium Ljungberg emitterar 500 miljoner under MTN-program

Ekonomi

11 november 2013

Atrium Ljungberg lånar 500 miljoner under sitt nyligen kommunicerade MTN-program. Emissionen är en 4-årig obligation om 500 miljoner med rörlig ränta.

Atrium Ljungberg har genomfört en första emission om 500 miljoner under MTN-program. Emissionen är en 4-årig obligation om 500 miljoner med rörlig ränta, 3M Stibor + 1,50 %.

Obligationen är icke säkerställd och utgör ett komplement till bolagets befintliga finansiering.

"Emissionen var övertecknad och vi kommer i framtiden att göra fler emissioner under programmet. Likviden kommer användas till att amortera bankskuld men även till att finansiera vår projektutveckling, säger Annica Ånäs , CFO för Atrium Ljungberg.

För mer information, se konferens: Handelsstråk i Stockholm, Prisutveckling och Hyresavtal.

Faktaruta

Emissionsinstitut för Atrium Ljungbergs första obligation var Handelsbanken Capital Markets.

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Atrium Ljungberg, 

För övrig information, konktakta: 

Annica Ånäs, CFO Atrium Ljungberg, Tel: 070-341 53 37, Email: annica.anas@atriumljungberg.se

Albert Olofsson, finanscontroller Atrium Ljungberg, Tel: 070-341 53 19, Email: albert.olofsson@atriumljungberg.se