Atrium inviger Uppsala-kvarteret Foto: Martin Kelam

Atrium inviger Uppsala-kvarteret

Stadsutveckling

17 maj 2019

Galleriadelen har fått ett tydligare gångstråk och utbudet stärks med fler nya butiker, caféer och restauranger.

Efter en intensiv ombyggnadsperiod står Forumkvarteret i Uppsala nu klart. Galleriadelen har fått ett tydligare gångstråk och utbudet stärkts med fler nya butiker, caféer och restauranger. Kvarteret har också kompletterats med nya, toppmoderna kontorslokaler och bostäder. Den 25 maj firas invigningen med en stor kvartersfest. I samband med detta byter Forumgallerian namn till Forumkvarteret.

Fastighetsägaren Atrium Ljungberg har sedan 2017 genomfört en omfattande upprustning och ombyggnad av Forumkvarteret med syfte att skapa ett dynamiskt innerstadskvarter som lever under dygnets alla timmar. I galleriadelen har ytor frigjorts och ett tydligt, invändigt stråk skapats. Utbudet har stärkts med flertalet nya butiker, restauranger och caféer. De övre våningsplanen i fastigheten har omvandlats till attraktiva kontorsmiljöer kompletterat med flera nya bostäder.

– Vår ambition är att Forumkvarteret ska vara ett urbant innerstadskvarter och en mötesplats mitt i city. Här har vi tagit vara på de historiska miljöerna och adderat nytt, kreativt innehåll där vi kombinerar handel med kontorsarbetsplatser, boende och nöje. Vi är glada över att vara i mål och mycket stolta över vårt kvarter som speglar Atrium Ljungbergs långsiktiga arbete med att bygga levande, attraktiva stadsmiljöer, säger Daniel Kvant Suber, Atrium Ljungbergs affärsutvecklingschef i Uppsala.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se