Atrium fortsätter sitt starka år Foto: Atrium Ljungberg

Atrium fortsätter sitt starka år

Ekonomi

10 juli 2018

Halvårsrapporten som Atrium Ljungberg nu visar upp fortsätter att stärka bolaget. Siffrorna pekar återigen uppåt.

 

I april visade kvartalssiffrorna att bolaget håller sin goda linje. Och nu när bolaget står inför första halvåret 2018 visar siffrorna återigen på en ökning.

Bland annat klev hyresintäkterna upp med 4,4 procent och landade på 1 198 miljoner kronor. Den 94-procentiga uthyrningsgraden står kvar sedan i våras och driftsöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 831 miljoner.

Och bolaget kommer att fortsätta utvecklas i rätt riktning under 2018 enligt vd Annica Ånås:

– Jag är stolt över att vi under första halvåret erhållit två markanvisningar inom Stockholms stad. Den första avser Mälarterassen i det framväxande Slussen. Den andra avser ett nytt och mycket framträdande kvarter i Östra Hagastaden i Stockholm. Vår prognos för resultat före värdeförändringar för 2018 uppgår oförändrat till 1 200 miljoner kronor, säger Ånäs i en kommentar.

Av Redaktionen

Faktaruta

Atriums första halvår 2018:

  • Nettoomsättningen ökade till 1 311 mkr (1 262) varav hyresintäkter ökade till 1 198 mkr (1 191). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 4,4 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick 94 procent (2018-01-01, 95), inklusive projektfastigheter.
  • Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 831 mkr (823), en ökning med 1,0 procent. Ökningen beror främst på nyuthyrningar inklusive projektuthyrningar, omförhandlingar, lägre fastighetskostnader och effekten av förvärvade fastigheter. Föregående års driftöverskott påverkades positivt av en förlikning av en hyrestvist med 40 mkr. Överskottsgraden var oförändrad 69 procent (69).
  • Resultat före värdeförändringar ökade till 621 mkr (589).
  • Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 216 mkr (1 356) och förklaras främst av ökade driftnetton och marknadens sänkta avkastningskrav. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till - 72 mkr (112).
  • Periodens resultat uppgick till 1 733 mkr (1 638), vilket motsvarar 13,06 kr/aktie (12,30).
  • Investeringar i egna fastigheter ökade till 775 mkr (749).
  • Förvärv av fastigheter uppgick till 167 mkr (1 823).
  • Försäljning av fastigheter uppgick till 127 mkr (-).

Källa: Atrium Ljungberg

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se